KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Beszámoló - Az ACE Közbeszerzési és Építészeti Pályázatok Munkacsoportjának üléséről - Prága, 2015. március. 20.

Az ACE, az – Európai Építészek Tanácsa – egyik legfontosabb területe a szakmagyakorlási tematika, és azon belül a Közbeszerzési és Építészeti Pályázatok Munkacsoport. A munkacsoportot Georg Pendl vezeti. Jelenleg a közbeszerzési irányelv nemzeti harmonizációs folyamata áll a figyelem középpontjában. A Munkacsoport kidolgozott az ACE nevében egy ajánlást, hogy az építész szakmának melyek azok a prioritásai, amelyeket a törvényhozók figyelmébe érdemes ajánlani. A találkozó alatt ezeket elemeztük, továbbá a résztvevő országok ismertették eddigi eredményeiket hazájuk harmonizációs eljárásában.

Tapasztalatok:

- Az építész tervezői szolgáltatások beszerzése terén Európa szerte a magyar közbeszerzési környezetben is megtalálható problémák vannak. A problémák mértéke és köre a magyar helyzettel rokon.

- Német kutatások megpróbáltak utánajárni az építészeti tervpályázatokkal szemben gyakran felhozott ellenérvek, (túl drága és időigényes az eljárás) megalapozottságának, illetve megpróbálták feltárni, hogy a tervpályázatot mellőző, a tervező kiválasztását biztosító egyéb eljárások milyen költségvetéssel és időráfordítással történnek meg. A kutatás meglepő eredményei a következők:

  • a tervezői szolgáltatások beszerzésének időigényét, illetve a beruházások lefolyását a legtöbb esetben különleges tényezők befolyásolják (nem várt fordulatok a döntési mechanizmusban, stb.), ezért valójában a tervpályázatokkal szemben felhozott időigény nem meghatározó tényező;
  • a tervpályázat tartalmának megfelelő tervállapot elérésének időigénye megegyezik a tervpályázatra fordított idővel
  • a tervezési program elkészítésére fordított idő mennyisége nagy
  • a megrendelők a tervezési programra, illetve az előkészítő tervfázisokra fordított időt és pénzt (összességében az erőforrásokat) nem kellő módon regisztrálják, ezért a kutatást csak részeredményekkel lehetett zárni

- A német kutatás eredményeként felmerült annak az igénye, hogy a beruházások előkészítését önálló tervszakaszként alakítsák ki.

A német kutatás megtekinthető a http://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Vergabeleistungen/ honlapon. A németek egy támogatói kampányba is kezdtek, az építészeti pályázatok használatát népszerűsítő kampányhoz a http://www.wettbewerbsinitiative.de/ honlapon lehet csatlakozni.

- Svájc: a tervpályázat zsűrizése nyilvános! A zsűrizésen résztvevő laikusok nem szólhatnak meg a zsűrizés közben, csendben kell figyelniük. Ennek bevezetése jobb eredményeket és megbízhatóbb zsűrizést hozott!

- Anglia: közbeszerzési eljáráson való részvételnek szigorú feltételei vannak, pl. számlák 30 napon belül történő kifizetése, stb.

- Anglia: a közbeszerzéseket felügyelő szerv nem hatóságként működik, azaz ha panasz érkezik be, és vizsgálatának eredményeként szabálysértést talál, akkor a már megkezdett eljárást nem tudja megakasztani vagy felfüggeszteni, hanem elrendeli a kiíró éves költségkeretének a hibás közbeszerzési folyamattal azonos összegnek megfelelő mértékben való csökkentését.

- több országban, jogszabályban rögzítetten pályázatnak tekintik a párhuzamos megbízást

- az ACE szerint az építészeti szolgáltatások beszerzését csak minőség alapon szabad megvalósítani. Ehhez a közbeszerzési törvénytől független, de abból levezetett végrehajtó rendelet megalkotását javasolt elkészíteni. A minőség az építészeti szolgáltatások beszerzése esetében az adott projektre készített terv és kisebb mértékben egyéb kritériumok jelentik.

- A beszerzést úgy kell lefolytatni, hogy az ne legyen kirekesztő:

  • az árbevételre vonatkozó kritériumok éves szinten nem haladhatják meg a beszerzendő szolgáltatás legfeljebb kétszeresét – magyarázat: minél alacsonyabb a küszöb, annál többen pályázhatnak!
  • a referenciák köre időben, témában és léptékben legyen széles – magyarázat: nem a referencia a fontos, hanem a pályázó képessége az építészeti folyamat kezelésére!

Az EU alapelveivel összhangban a pályázaton való részvételt szűkítő paraméterek nem lehetnek kirekesztők. Az ACE nem támogatja a résztvevők körét a beszerzési folyamat során szűkíteni, mert a felállítható kritériumok (árbevétel, munkavállalók létszáma, stb.) nem ismérvei a minőség alapú kiválasztásnak.

Az ACE javasolja előbb a nyílt tervpályázatot lefolytatni és az alkalmassági feltételeket később vagy egyáltalán nem figyelembe venni! Tervezési szolgáltatás kizárólag referenciák alapján történő beszerzését az ACE ellenzi

Az ACE a Megrendelő érdekeit figyelembe véve nem támogatja a Design & Build beszerzési formát.

Ellentmondás található az alábbiak között:

  • az EU irányelveiben rögzítetten egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb beszerzési eljárások létrehozását írja elő
  • az építészeti szolgáltatásoknál elfogadható minőségalapú kiválasztás több időt és anyagi ráfordítást igényel, mint az eddigi legolcsóbb ajánlat alapján történő kiválasztás
  • a referencia alapú szűrés ellehetetleníti a fiatalok pályakezdését és közbeszerzéseken való részvételét

Az ACE 10 pontban foglalt alapelvei egyike, hogy a pályamű szerzői jogai a Pályázónál maradnak!

Az ACE javaslata, hogy amennyiben nem az első díjas pályázóval kíván a Kiíró a tervezési feladatra leszerződni, úgy az összes díjazottal le kell folytatni a tárgyalásos szakaszt.


Konklúzió a hazai gyakorlat számára:

A beruházások megfelelő előkészítése, attól függetlenül, hogy azt követi-e tervpályázat, vagy sem- kulcsfontosságú a projekt eredményességére (eltervezett költségvetésből határidőre történő megvalósulás) illetve a megvalósult építési minőségére nézve. Ezért a döntéshozókat meg kell győzni egy külön célforrás felállításáról, amely beruházások előkészítését, megtérülési hatástanulmányok elkészítését segíti a közbeszerzésre kötelezett szereplők számára. Ez lehetővé tenné számukra a projekt megfelelő időben történő alapos előkészítését anélkül, hogy saját költségvetésüket kéne az intézményeknek az előkészítő fázisban terhelni.

A megtérülési hatástanulmányok eredményeként a Megrendelők a külön jogszabályban meghatározott (266/2013 kr), a beruházás, pályázati folyamatok és a tervezés megkezdése előtt elkészítendő átgondolt tervezési programot kaphatják kézhez.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve a fentiek figyelembe vételével javasolt az állami tervező cégek tevékenységét a tervezéstől az előkészítés irányába terelni. A tervezés így visszakerülhetne a piaci környezetbe.

A közbeszerzéshez és az építészeti pályázatok díjazásához kapcsolódó pesszimizmusra az ír küldött szerint igazán az a megoldás, ha végre Európa gazdasága felpörögne. Stagnáló gazdaság mellett nehéz valós javulást elérni a szakmagyakorlás területén.

A munkacsoport következő ülése Budapesten a Magyar Építész Kamara székházában kerül sor ez év szeptember 11.-én. Ez kiváló alaklom arra, hogy konzultájunk az építészek házába érkező, a pályázatok területén jártas európai kollégákkal.

Bordás András
Sándor Gergely


Létrehozás időpontja: 2015-05-07 18:08:06
Utolsó módosítás időpontja: 2015-05-08 08:11:39
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 15288
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=42792