KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Településkép védelméről szóló törvény módosítása (2017. évi CV. törvény)

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról

2017. évi CV. törvény a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról*

1. § A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A településkép védelme érdekében)
„c) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint a rendeltetésmódosítások tekintetében, továbbá településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében,”

2. § A Tvtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást
a) folytathat le – a 8. § (3) bekezdése szerinti kormányrendelet keretei között, településképi rendeletben meghatározott esetekben és módon – hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek és a rendeltetésmódosítások,
b) folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.”

3. § A Tvtv. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap az önkormányzat településképi rendelet hiányában, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
szóló önkormányzati rendeletnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében történő – megalkotására és módosítására.”

Letölthető dokumentum:

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám (2017. szeptember 25., hétfő)

 


Létrehozás időpontja: 2017-09-26 18:57:27
Utolsó módosítás időpontja: 2017-09-26 19:39:42
Beküldő: Rosivall Emese
Megtekintések száma: 12448
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44281