KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetés - főépítészi referens Újpest

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Főépítészi Iroda munkahelyre főépítészi referens munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041, István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépItészi referensi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Építészeti egyedi tervek egyeztetési eljárásával kapcsolatos feladatok. Tájékoztatást ad az ügyfelek számára a településrendezési tervek tartalmáról, és az egyes telkek beépítési feltételeiről. Rendeltetés módosítási ügyek előkészítése. Egyedi ügyekben szakvéleményt és városépítészeti javaslatokat készít elő. Konzultáció keretében egyezteti az egyedi építési és telekalakítási terveket, indokolt esetben főépítészi véleményezést kezdeményez. Ügyfelekkel, tervezőirodákkal, hatóságokkal való kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, (a 29/2012. (III.07.) Korm. r. 1. sz. melléklet), egyetemi vagy főiskolai építészmérnöki, településmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati főépítészi irodai vagy minisztériumi szakmai munkavégzés, jogszabályismeret, kreativitás, jó kommunikációs képesség és csapatban való gondolkodás, kötődés Újpesthez és/vagy Budapesthez, komplex látásmód, önállóság, problémamegoldó képesség, magyar önkormányzati működés ismerete, hivatali jellegű munkavégzésre való szándék, meglévő közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • A végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mártonffy István főépítész nyújt, a +361-231-3101/412 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti - meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 Az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók: https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

 A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

 https://ujpest.hu/karrier/

 https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/palyazat_hozzajarulo_nyilatkozat.pdf

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.


Létrehozás időpontja: 2022-03-18 14:54:28
Utolsó módosítás időpontja: 2022-03-26 11:56:24
Cimkék: állás, hirdetés, újpest, főépítész, referens; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 8079
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46954