KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács illetékességéről, működéséről, eljárási rendjéről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területére az alábbi esetekre vonatkozóan:

  • Településrendezési eszközök véleményezésére az önkormányzat megkereséses esetén
  • A világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék 27 településére vonatkozó építészeti-műszaki tervek véleményezése
  • II. bírság kategóriába sorolt védett műemlékek hatósági eljárását megelőző településképi véleményezés a megye teljes területén
  • Műemléki környezetben (MK)  és műemléki jelentőségű területen (MJT) végzendő építési tevékenység építésügy és/vagy örökségvédelmi hatósági eljárását megelőző településképi véleményezés a megye teljes területén

A tervtanács neve és elérhetősége:

Elnevezése:                           Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Székhelye, címe:                   3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.

Telefon:                                 (46) 514-638

E-mail:                                               allami.foepitesz@borsod.gov.hu

Ülések helye:                                    a mindenkori meghívó szerint

A Tervtanács működtetője:  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Főispánja

A tervtanács működésére és a véleményezésre vonatkozó jogszabályok:

Fontos tudnivalók!

  • A tervtanácsi ülések havonta két alkalommal, általában minden második és negyedik pénteken kerülnek megtartásra. A pontos, minden év elején rögzített időpontokról a fenti elérhetőségeken lehet érdeklődni. Egy adott ülés időpontjáról és módjáról (személyes, vagy Skype-értekezlet) a tervtanács elnöke az ülés előtt 1 héttel meghívót küld minden érintett részére.
  • A tervek benyújtása az ÉTDR felületen (kizárólag PDFA formátumban) történhet legkésőbb az adott

tervtanácsi ülést megelőzően 8 nappal. Az önálló tervlapokon kívül egy a vetítés, prezentáció sorrendje szerint összefűzött PDF, vagy PDFA dokumentáció feltöltése is szükséges.

  • A lakóépület építésének egyszerű bejelentésről szóló 155/2016. (VI.13) Korm. rendelet nem tesz különbséget a világörökségi területen tervezett lakóépületekre vonatkozóan, azonban a fentiekben felsorolt jogszabályokat együttesen értelmezve kell alkalmazni és a lakóépületek tervtanácsi véleményezését világörökségi területen kötelezőnek tekintjük. Az ÉTDR felületen az egyszerű bejelentési eljárást megelőzően a terv engedélyezési tervként való benyújtásával lehet tervtanácsi véleményt kérni.
  • A Tervtanácsi ülésen van lehetőség vázlattervi szinten, de az elbírálhatósághoz megfelelő tartalommal kidolgozott dokumentáció beküldésére is. A legfontosabb szempont a tervtanácsi rendelet (252/2006. (XII. 7.) Korm. r.) 11. §-ban is előírt településképi (azaz környezeti) illeszkedési követelményeknek való megfelelés bemutatása tömegvázlat, látványterv, makett, fotódokumentáció stb. eszközeivel. A településszerkezetbe, a környezetbe való illeszkedés bemutatásához a –szomszédos építmények bemutatásán túlmenően– a helyszín tágabb környezetére, a településen belül való elhelyezkedésére vonatkozó felülnézeti tervlap bemutatása is szükséges (pl. Google-Maps légifotó, több különböző léptékben; nagyobb léptékű helyszínrajz stb.).

Az alábbi táblázat a tervtanács tagjainak elérhetőségeit tartalmazza, akikkel a Tokaj-hegyalja kultúrtáj világörökségi területre tervezendő épületekkel kapcsolatosan előzetes konzultáció is folytatható:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Településrendezési- és Építészeti-műszaki tervtanács

 

Tervtanácsi tagok

E-mail cím

Tokaj-Hegyalja 27 világörökségi települése

1.

dr. Bereczki Zoltán PhD

zoltan@terve.hu

Bekecs

Legyesbénye

-

2.

Bodonyi Csaba DLA

bodonyicsaba.haz@gmail.com

Hercegkút

-

-

3.

Dobos Péter Imre

dobospeterimre@gmail.com

Erdőhorváti

Olaszliszka

-

4.

Erhardt Gábor

erhardt.axis@gmail.com

Abaújszántó

Erdőbénye

Tállya

5.

Fábián Rigó Tamás

fabianrigotamas@gmail.com

Mád

Rátka

Golop

6.

Kovács Ágnes

kovacsaga@gmail.com

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Szegi

7.

Olajos Csaba

olajos.csaba1947@gmail.com

Sárospatak

Tolcsva

Vámosújfalu

8.

Rudolf Mihály DLA

muterem@hadas.hu

Tokaj

Tarcal

Mezőzombor

9.

Salamin Ferenc

salamin.ferenc@gmail.com

Szerencs

Monok

Szegilong

10.

Szél Norbert

karcmuhely@gmail.com

Bodrogolaszi

Sárazsadány

-

 

Bartus István (települési főépítész)

bartus.istvan@satoraljaujhely.hu

Sátoraljaújhely

Makkoshotyka

-

 

Minden tervtanácsi tag

Műemlékek, MJT területek

B-A-Z megye minden települése

További információ az alábbi elérhetőségen kérhető:

Telefon:                                 (46) 514-638

E-mail:                                               allami.foepitesz@borsod.gov.hu

Miskolc, 2022. október 10.

                                                                                                                Kiser László
                                                                                                             Állami Főépítész
                                                                                                          a Tervtanács elnöke


Létrehozás időpontja: 2016-04-05 17:44:58
Utolsó módosítás időpontja: 2022-10-10 14:52:06
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 23786
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43392