Aktuális
MÉK-MÉSZ Diplomadíj kiírás 2023 - Beadási határidő: 2023. 09.15. péntek éjfél

MÉK-MÉSZ Diplomadíj kiírás 2023 - Beadási határidő: 2023. 09.15. péntek éjfél

DIPLOMADÍJ 2023 HIRDETMÉNY

Kedves frissen Diplomázott Építész(mérnök), Belsőépítész – Környezettervező művész, Tájépítész- mérnök és Településmérnök hallgatók!

2023-ban a Magyar Építész Kamara (MÉK) és Tagozatai, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) közösen "Diplomadíj 2023" címmel ismételten pályázatot hirdetnek az egyetemi 10 féléves Msc / MA szintű osztatlan képzésben, vagy az osztott, alap- és mesterképzésben (3 + 2 éves azaz Bsc / BA + Msc / MA) szinten végzett építész(mérnök), belsőépítész- környezettervező művész, tájépítészmérnök és településmérnök hallgatók részére.

A pályázaton 2022. év őszi félévében, vagy 2023. tavaszi félévében sikeresen diplomázó okleveles építészek, építészmérnökök és építésztervező művészek, belsőépítészek - környezettervezők, az okleveles településmérnök osztatlan képzésben vagy a településmérnöki Msc képzésben, valamint a településtervezési diplomamunkát készítő, építész/építészmérnöki mesterképzésben részt vettek, továbbá a tájépítészmérnök és okleveles tájépítész-kertművész Mesterszakon diplomázó fiatalok pályázhatnak.

Részt vehetnek a pályázaton külföldi vagy külhoni egyetemeken végzett, de magyar nyelvet folyékonyan beszélő építészek(mérnökök), belsőépítészek- környezettervezők, tájépítészmérnök és településmérnökök is, de a diplomatervek kizárólag magyar nyelven készült pályázati anyagával.

A Diplomadíj pályázatra csak Msc és MA szintű diplomamunkaként készülő építész tervek, belsőépítész - környezettervezői tervek, műemléki épület rekonstrukciós témájú tervek, terület- és településrendezési tervek, tájépítészeti tárgyú diplomamunkák tervei nyújthatóak be.

A pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet.

A benyújtott belsőépítész-környezettervező, a műemléki épület rekonstrukciós témájú terveket, a tájépítészeti, valamint a terület- és településrendezési tervezési diplomamunkákat a Magyar Építész Kamara tagozatonkénti külön-külön Bizottságok is értékelik és díjazzák.

Pályázni csak a sikeresen megvédett diplomatervvel lehet ( Msc / MA szintű ) építészeti, belsőépítész - környezettervezői-, tájépítészeti, terület és településrendezési tervekkel.

Digitálisan A3 lapméretre szerkesztett portfóliószerűen összefűzött és prezentáció jellegű, maximum 8 darab A3 lapnak megfelelő (420 x 297 mm) tervlapot tartalmazó, digitálisan lapozható diplomamunkát összefoglaló füzettel lehet.

Idén könnyítésül a diploma védésekor bemutatott prezentációval is lehet pályázni, nem kötelező külön erre az alkalomra új anyagot, prezentációt összeállítani.

Javasolt fájlformátumok: pdf, pdfa, jpg.
A pályázatok feltöltési korlátja maximum 1+4 darab fájlegy-egy fájl mérete maximum: 10 Mb.
Ebből egy fájl kötelezően a diplomatervet bemutató anyag, ami lehet tetszőlegesen a diploma védéskor bemutatott prezentációs anyag vagy egy újra szerkesztett pályázati anyag.
Továbbá digitális mellékletként (max. 4 darab fájl) feltölthetőek további anyagok, amennyiben azok még beleférnek a megadott méretkorlátba:
 - a diplomamunka eredeti digitális tervlapjai (lehetőleg pdf vagy pdfa, jpg formátum),
 - egyéb fotómontázsok és / vagy látványtervek, modellfotók, fotók, videók, szabad kézi rajzok, tervezési vázlatok, tervezési napló, grafikák, stb… digitalizált változatban (lehetőleg pdf vagy pdfa, jpg formátum).
A pályázat nyilvános, név aláírásos ezért a tervlapokon a pályázó a nevét, a felsőfokú oktatási intézmény nevét, a kar és a tanszék megnevezését, illetve a konzulens(ek) nevét, a tervezett épület, építmény, alkotás, település, településrész megnevezését és a tervezési helyszín pontos címét, fontosabb adatait, továbbá egyéb a pályázó által fontosnak információkat, közlendőket fel kell tüntetni.

A pályázat feltöltése az          https://mek.hu/inc/urlap/index.php?urlap=DD2023 oldalon.

A pályázat feltöltésének ideje:           2023. augusztus 31. (csütörtök) 00:01:00 órától - szeptember 15. (péntek) 23:59:59 óráig. A feltöltő oldal csak ebben az időszakban érhető el.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a feltöltési idő sokkal hosszabb, mint a letöltés.
A pályázatok csak elektronikus formában nyújthatóak be, és kötelezően feltöltendő a kiíráshoz mellékelt, honlapról letölthető, kitöltött és aláírt Adatlap is, pdf formátumban.

A Diplomadíj 2023 pályázatra beérkező terveket szakmagyakorló építészekből álló Bírálóbizottság, valamint belsőépítészekből, tájépítészekből, településtervezőkből álló tagozati Bírálóbizottságok külön-külön értékelik. Megfelelő számú és színvonalú pályázat beérkezése esetén a Bírálóbizottság és a tagozati zsűrik több díjat is odaítélhetnek.

Építész fődíj és további díjak:

  • Diplomadíj fődíj: Archicad 26 teljes, kereskedelmi magyar verziójának 1 éves licence, továbbá Diplomadíj oklevél, Diploma díj dicséret oklevél, építészeti és egyéb szakmai könyvek és pénzjutalmak.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetését az UIA által meghirdetett Építészet Világnapján, előreláthatólag 2023. október 2-án, hétfő délután 16.00 órakor rendezzük meg a Magyar Építészek Háza Kós Károly termében (cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.).

A nyerteseket, illetve a díjazott terveket a Magyar Építész Kamara honlapján (www.mek.hu) és facebook oldalán, heti Hírlevelében, a MÉSZ honlapján (www.meszorg.hu) és egyéb szakmai fórumokon is igyekszünk bemutatni (pl. nyomtatott sajtóban: Építész Közlöny és Építész Évkönyv, Magyar Építőművészet (MÉ), és on-line szakmai oldalakon: pl. meonline.hu, epiteszforum.hu, tervlap.hu, stb..) megjelentetni.

A Diplomadíj pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket kizárólag e-mailen, Ulrich Tamás email címére ( ulrich.tamas@mek.hu) kérjük elküldeni.

Diplomadíj 2023 bizottság tagjai:

Építészet elnök:          Szalay Tihamér (MÉK alelnöke),
Tagok:                        Nagy Csaba (MÉSZ elnökségi tag), Anthony Gall (MÉSZ elnökségi póttag), Turi Attila (MÉK és MMA alelnöke), Vadász Bence (MMA rendes tagja).

Műemlékvédelmi Tagozat: Nagy Gábor

Belsőépítészeti Tagozat: O. Ecker Judit, Magyari Éva, Csavarga Rózsa, Szekér Ferenc, Szenes István, és Veres Péter.

Terület- és Településrendezési Tagozat: dr. Fiala István, S. Vasi Ildikó, Teremy Viktória.

Táj- és kertépítészeti Tagozat: Andaházy László, Grabner Balázs, Kovács Árpád, Sallay Ágnes, és Szabó Gábor.

Budapest, 2023. május 24.

Szalay Tihamér építész sk.                           dr. Hajnóczi Péter sk.                        Krizsán András sk.
a Diplomadíj bizottság elnöke                       a MÉK elnöke                                   a MÉSZ elnöke

 

A grafikát készítette: Dran (F)

Letölthető tartalom:

Adatlap