KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

EMLÉKEZÉS KOROMPAY GYÖRGYRE, SZÁZTIZEDIK SZÜLETÉSNAPJÁN

A magyar építész/urbanista közösség 2015. január 3-án - születésének 110-ik évfordulóján - emlékezett meg dr. Korompay György építész­mérnökről.

Korompay György (1941-ig: Krompecher Gyögy) (Budapest, 1905. január 3. – Budapest, 1991. szeptember 4.), építészmérnök, városépítész, elméleti kutató és jelentős szakíró. Egyetemi doktor (1940) és a műszaki tu­dományok kandidátusa (1967). A Budapesti Műszaki Egyetemen Warga László által alapított városépítési tan­székének második vezetője. 1944-ben a front érkezése idején ő vállalta az építészkari hallgatók dániai „men­tő­akciójának" vezetését, ahol tanártársaival az oktatást is megszervezte. A háború után a Városépítési Tanszék vezetője maradt, egészen az 1951-i egyetemi nagy tisztogatásig. Ezután a VÁTI -ban dolgozott, ahol tervezési munkái mellett kiemelkedő jelentőségű urbanisztikai kutató- és szakirodalmi tevé­keny­séget folytatott. Meghatározó szerepet töltött be a magyarországi városépítési gyakorlatot megalapozó település- és regionális tervezési módszertanok, irányelvek, normatívák kidolgozásában. Évfordulóján, városépítész- és településtörténészként Veszprém várossal kialakult kapcsolatai inspirálják Kiss Tamás (ny. min. főtanácsos) korábbi veszprémi főépítészt a világhálón (Korompay György)  is elérhető rövid életrajzi megemlékezésre.

Teljes cikk megtekintése vagy letöltése


Létrehozás időpontja: 2015-01-13 10:14:45
Utolsó módosítás időpontja: 2015-01-13 10:26:05

Megtekintések száma: 20575
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=42544