KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Elhunyt Zábránszkyné Pap Klára

2022. március 9-én elhunyt Zábránszkyné Pap Klára, életének 80. évében.

1942-ben született Budapesten. Diplomáját a budapesti Műegyetem Építészmérnöki Karán szerezte meg 1965-ben, majd ugyanott 1976-ban városépítési-városgazdasági szakmérnöki oklevelet is szerzett. Először a VÁTI-ban, majd 1969-1982 között a Soproni Tervező Irodában tervezőként, később a soproni Városházán városrendezési csoportvezetőként dolgozott. Ezt követően 9 évig Szentendre város és a volt járás 13 településének főépítésze, a város Műemléki Albizottságának tagja, közben többször megbízással, helyettesítéssel az építésügyi hatóság felelőse, a műszaki osztály vezetője is volt.

1990-től az építésügyért felelős mindenkori minisztériumban (ÉVM, KÖHÉM, KTM, FVM, BM, OLÉH, illetve BM) mint a főépítészek, a főépítészi ügyek „menedzsere” dolgozott osztályvezető főtanácsosként, 2005-ös nyugdíjba vonulásáig. Részt vett a területi/állami főépítészi rendszer 1992-es újjáalakításában, majd annak működtetésében. Az Országos Főépítészi Kollégium (OFK) titkára volt a Kollégium alakulásától 20 éven keresztül. 2009-től a Kollégium Elnökségének tiszteletbeli örökös tagja.

Munkássága

Szakmai munkája elsősorban a területfejlesztés, településfejlesztés, területrendezés, településrendezés, az építésügy szakterületekhez kapcsolódik, de a tervek nyilvánosságával, az állampolgári részvétellel is sokat foglalkozott.

Sopron és Vác Általános Rendezési Terv szakértőjeként közreműködött a szabályrendeletek elkészítésében. A szakmai szabályozások megújításának előkészítésében a MUT és az ÉTE munkacsoportjainak tagjaként vett részt (OÉSZ, új építési törvény). Budapest XI. kerület településfejlesztési koncepciójának készítésében a tervező team vezetője volt. Felkért szakértőként vett részt Vác Városfejlesztési Koncepciója, illetve Regionális Koncepciója („Egyedül nem megy”) készítésében.

Egyik kezdeményezője és aktív részese volt a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet újjászervezésének, a Dunakanyar Karta megalkotásának. Szakértői feladatokat látott el a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács Stratégiai Munkacsoportjában (2005. évi alakulásától 2006-ig). Szentendre város Környezetvédelmi Albizottságában és más városrendezéssel, városfejlesztéssel foglalkozó bizottságaiban, munkacsoportjaiban is dolgozott. Részt vett Szentendre kerékpáros koncepciójának, illetve környezetvédelmi programjának kidolgozásában.

A BME Mérnök Továbbképző Intézetében és az Építészmérnöki Karon több éven át “az épített környezet alakítása, védelme, építési szabályozás” tantárgyat adta elő. A Magyar Közigazgatási Intézet által szervezett „Terület- és településrendezési ismeretek” című ROP 3.1.1. továbbképzési program regisztrált oktatója volt.

Gyakran tartott előadásokat szakmai konferenciákon. Évekig részt vett az országos főépítészi konferenciák szervezésében, a konferencia kiadványainak szerkesztője volt 2008-ig. 16 évig szerkesztette az ÖNKORKÉP főépítészi hírlevelet (a lap megszűnéséig). „Az állami/területi főépítészi rendszer 25+ év története” című jubileumi rendezvény szervezője (2019), valamint az erről készült kiadvány szerkesztője.

Az Építéstudományi Egyesület Településrendezési Szakosztályának vezetője, a Pest Megyei Építész Kamara Elnökségének tagja és országos küldötte. 2006-2010 között az Építésügyi Szemle felelős szerkesztője, majd annak megszűnéséig a szerkesztő bizottság tagja. Az ÉTE III. Építésügyi Igazgatási Konferencia szervezője és kiadványának szerkesztője volt. Közreműködött az ÉTE70 kiadvány készítésében.

A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tanácsa Elnökségének több évtizede tagja, többször előadója, moderátora, a főépítészi fórumok egyik vezetője volt. 1994-2000 között és 2015-től a MUT elnökségének tagja és a MUT Budapest-Pest megyei Területi Csoport Vezetőségének tagja.

Publikációi

 • Az ​épített környezet védelme, építési szabályozás (BME Mérnöktovábbképző Intézet, egyetemi jegyzet, 1995-1996)
 • A városépítés és városrendezés Kubinszky Mihály munkásságában (Soproni szemle, 2017)
 • A MUT 50 éve (társszerk. 2018)
 • Szentendre város lakóterületeinek változása az elmúlt 70 évben, a város fejlődése /fejlesztése a településrendezési tervekkel összefüggésben (2019)
 • Az állami/területi főépítészi rendszer 25+ év története (szerk. 2019)

Mintegy 100 írása jelent meg szakmai folyóiratokban (Szabó Leventéné, Pap Klára, majd Zábránszkyné Pap Klára név alatt), melyek főként a főépítészi rendszerrel, szakmai konferenciákkal, a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemmel foglalkoznak (Soproni szemle, Városépítés, Településfejlesztés, Építésügyi Szemle, Műszaki tervezés, Falu Város Régió, Magyar építőipar).

Elismerései

 • Magyar Urbanisztikáért érem (1996) – „az urbanisztika szervezése, koordinálása és népszerűsítése érdekében kifejtett szakmai és közéleti tevékenységéért”
 • ÉTE Alpár Ignác emlékérem (1994)
 • Év főépítésze díj (2000)
 • Köz Szolgálatáért Érdemjel Ezüst fokozat (2003)
 • Pro Régió díj (2010)
 • Barna Gábor Emlékérem (2011) – „több évtizeden át, különféle tisztségekben a Társaság érdekében kifejtett áldozatos tevékenységéért, a MUT és más szakmai szervezetek közötti közvetítő tevékenységéért”
 • Főépítészekért Életmű különdíj (2021)

Isten nyugosztalja békében! Az örök világosság fényeskedjen neki!

A fotó és az életrajz forrása: http://urbanistak.hu


Nekrológ

In Memoriam Zábránszkyné Pap Klára

Klári 1942-ben született Budapesten. Okleveles építészmérnök diplomát 1965-ben, okleveles városépítési, városgazdasági szakmérnöki diplomát 1976-ban szerzett. A BME, a MUT és a Kanadai Urbanisztikai Intézet továbbképzéseit elvégezve, államigazgatási és értékbecslői vizsgát is tett.

Az egyetem befejezését követően dolgozott a VÁTI-ban, majd Sopronban, ahol városrendezési csoportvezető volt. 1982-ben – nagyon szeretett Szentendréjén – főépítész lett, majd 1988-tól minisztériumi (ÉVM-KÖHÉM-KTM-FVM) főmunkatárs majd szakfőtanácsos hivatalt töltött be, 2005-ös nyugdíjba menetéléig.

Részt vett az állami főépítészi rendszer kialakításában és annak működtetésében. Ő volt a „főépítészek anyja” és erre a címére nagyon büszke volt.

Az Országos Főépítészi Kollégium (OFK) titkára volt a Kollégium alakulásától 20 éven keresztül. 2009-től a Kollégium Elnökségének tiszteletbeli örökös tagja.

Tervezési munkái a teljesség igénye nélkül: Szentendre ÁRT karbantartás, Fertő-Hanság térség Regionális terv programja, SOPRON ÁRT, Váci Duna-part Területfelhasználási Tanulmány, Vác városfejlesztési koncepciója. Egyik kezdeményezője és aktív részese volt a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet újjászervezésének, a Dunakanyar Karta megalkotásának. Szentendre város Környezetvédelmi Albizottságában és más városrendezéssel, városfejlesztéssel foglalkozó bizottságaiban, munkacsoportjaiban is dolgozott. Részt vett Szentendre kerékpáros koncepciójának, illetve környezetvédelmi programjának kidolgozásában.

Előadott a BME Mérnök Továbbképző Intézetben és az építészmérnöki karon.

Közéleti pályafutása lenyűgöző. Hosszú évekig részt vett az országos főépítészi konferenciák szervezésében, a konferencia kiadványainak szerkesztője volt 2008-ig. 16 évig szerkesztette az ÖNKORKÉP főépítészi hírlevelet. „Az állami/területi főépítészi rendszer 25+ év története” című jubileumi rendezvény szervezője, valamint az erről készült kiadvány szerkesztője.

Az Építéstudományi Egyesület Településrendezési Szakosztályának vezetője, a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tanácsa Elnökségének több évtizede tagja, többször előadója, moderátora, a főépítészi fórumok egyik vezetője volt. 1994-2000 között és 2015-től a MUT elnökségének tagja és a MUT Budapest-Pest megyei Területi Csoport Vezetőségének tagja.

A munka és a közéleti részvétel mellett folyamatosan publikált, mintegy 100 írása jelent meg szakmai folyóiratokban.

Munkásságát és közéleti szerepvállalását elismerték a Magyar Urbanisztikáért, az ÉTE Alpár Ignác és Barna Gábor emlékéremmel, Köz Szolgálatáért Érdemjel Ezüst fokozatával és Pro Régió díjjal. Év Főépítésze díjat 2000-ben, Főépítészekért Életmű különdíját 2021-ben adományozták számára.

Elkötelezett volt a családja iránt. Végtelen nagy tisztelettel mesélt az édesanyjáról és nagy szeretetben, összhangban éltek férjével. Fiáról és unokáiról mindig szívesen mesélt.

A Pest Megyei Építész Kamarának megalakulás óta tagja. Elnökségi tag volt 2004-2008 között és 2012 óta folyamatosan. Helyi és országos küldöttséget vállalt, a Szentendrei Építész Egyletnek is aktív tagja volt. Küldöttséget, elnökségi tagságot teljes erővel és a vállalt feladat iránti alázattal, de mindig elvégezte.

Nem akarjuk, nem akartuk elhinni, hogy Klári itt hagyott bennünket. Aki ismerte tudja, hogy tele volt energiával, ötletekkel, a szakma iránti tisztelettel és szeretettel.

Papklári

Mindig vannak olyan barátok, kollégák, akiknek a vezeték- és keresztneve összeforr és mindenki így ismeri őket, amely nem más, mint a tisztelet jele.

Papklári, így egyben, egy hangsúllyal... nekünk, akik ismerték és szerették.

Hiányozni fogsz!


Létrehozás időpontja: 2022-03-10 10:08:16
Utolsó módosítás időpontja: 2022-03-15 10:33:36
Cimkék: elhunyt, pap, klára,; Beküldő: Dér Andrea
Megtekintések száma: 7138
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46943