KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás 2020. január 1-től az LTK-ban

Az építészeti alkotásokhoz kapcsolódó szerzői vagyoni jogokról 2019. december 31-től az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásban lehet tájékozódni. A 2020. január 1-jét követően megkötött tervezési szerződések szerzői jogai az Országos Építésügyi Nyilvántartás keretében működő adatbázisba az építtető és a tervező közös építészeti jogi nyilatkozatával kerülnek be.

2019. december 31-től az építészeti-műszaki tervdokumentációkhoz és az ezek alapján megvalósult épületekhez, építményekhez kapcsolódó szerzői vagyoni jogokat a Lechner Tudásközpont által létrehozott és vezetett új adatbázis tartja nyilván, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága szakmai felügyelete mellett. Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás (ÉSZJNY) az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) keretében működik, összhangban az Építési Törvény megfelelő rendelkezéseivel.

A nyilvántartásban egyszerűen és gyorsan lehet tájékozódni a szerzői jogi oltalom alá eső építészeti alkotások jogosultjainak adatairól, ez pedig lehetővé teszi, hogy az építési beruházások megfelelő szakmai garanciák mellett, az építésügyi követelményeknek megfelelően, szerzői jogi viták nélkül valósuljanak meg.

A 2019. december 31. előtt létrejött építészeti alkotások esetében bárki, aki a tervvel, az épülettel, építménnyel kapcsolatban szerzői jogokat gyakorol, önkéntesen nyilatkozhat a művön fennálló szerzői vagyoni jogi jogosultságáról, a 2020. január 1-jétől aláírt tervezési szerződések esetében azonban az építtetőnek és a tervezőnek közösen kell nyilatkoznia a szerzői vagyoni jogokra vonatkozó adatokról.

A Kötelező és az Önkéntes építészeti szerzői jogi nyilatkozatot 2019. december 31. és 2020. december 31. között egyelőre papír alapon, az e-epites.hu oldalról letölthető formanyomtatványon kell benyújtani, személyesen, meghatalmazott képviselő útján vagy postai úton (utóbbi esetben a dokumentumot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, például két tanú aláírásával). Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás teljeskörű elektronikus nyilvántartása 2021. január 1-től lesz elérhető.

További információ az e-epites.hu oldalon érhető el!

Mi is az az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás?

Az építészeti alkotásokkal kapcsolatos, szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszer, amely segíti az építésügy naprakész tájékoztatását. Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás keretein belül egyszerűen és gyorsan lehet tájékozódni a szerzői jogi oltalom alá eső építészeti alkotás jogosultjainak adatairól. Ez az adatbázis egyben lehetővé teszi azt is, hogy visszamenőlegesen is lehessen önkéntesen nyilatkozni az építészeti szerzői jogokról.

Kötelező nyilatkozat a Nyilvántartás részére:

2019. december 31-ét követően létrejött tervezési szerződés alapján keletkezett építészeti alkotás esetében az építtető és a tervező közös nyilatkozatban, az építészeti-műszaki dokumentáció* tervező általi átadását követő harminc napon belül papír alapon Nyilvántartás részére átadja a szerzői vagyoni jogokra** vonatkozó, letölthető nyilatkozatban felsorolt adatokat. A nyilatkozat megtétele során a nyilatkozattételre jogosult személyeknek lehetősége van a szerzőséget vagy a szerzői jogi jogosultságot alátámasztó dokumentumokat a nyilatkozat mellékleteként benyújtani. A benyújtott dokumentumokhoz kizárólag a nyilatkozattételre jogosult személy férhet hozzá, a nyilatkozattételre jogosult személyen kívül a dokumentumok felhasználására az üzemeltető sem jogosult.

Önkéntes nyilatkozat a Nyilvántartás részére:

2019. december 31-ét megelőzően létrejött építészeti alkotás esetében bármely szerzői jogi jogosult nyilatkozhat a művön fennálló szerzői vagyoni jogi jogosultságáról, valamint arról, hogy tudomása szerint más személynek a művön ilyen jogosultsága fennáll. A nyilatkozathoz a szerzői jogi jogosultnak mellékelnie kell egy vagy több olyan dokumentumot, amely a szerzői vagyoni joga fennállását valószínűsíti.

2019. december 31 – 2020. december 31 közötti időszakban a kitöltött Nyilatkozatokat személyesen vagy képviselő útján a 1111 Budapest Budafoki út 59. E3 épület ügyfélszolgálatán kell benyújtani.

A Nyilvántartásba történő bejegyzés nem keletkeztet szerzői vagyoni jogosultságot.

Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás kezelésével, felhasználásával kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az eszjny@lechnerkozpont.hu email címre küldheti meg.

*Építészeti-műszaki dokumentáció: Az építészeti-műszaki dokumentáció az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervezési programot, terveket, dokumentumokat tartalmazza.

**Szerzői jogi jogosult: Az a természetes vagy jogi személy, aki a művet tervezőként megalkotta, illetve aki az ezzel kapcsolatos szerzői vagyoni jogot megszerezte (pl.: felhasználási szerződés, tervezési szerződés, öröklés jogcímen).
 

Forrás: www.lechnerkozpont.hu

További információk:

http://lechnerkozpont.hu/cikk/elindult-az-epiteszeti-szerzoi-jogok-nyilvantartasi-rendszere

https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/epiteszeti-szerzoi-jogi-nyilvantartas

 


Létrehozás időpontja: 2020-01-16 17:04:44
Utolsó módosítás időpontja: 2020-02-27 11:58:27
Cimkék: építészeti, szerzői, jogi, nyilvántartás; Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 12986
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45838