KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Felhívás - MÉK Küldöttgyűlés - 2015.11.27.

2015. november 27-én pénteken 10 órakkor kerül megrendezésre a MÉK következő Küldöttgyűlése a FUGA Budapesti Építészeti Központban (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) a MÉK Elnökségének 2015. szeptember 4-i döntése alapján.

Határidőre az alábbi javaslatok, módosító javaslatok kerültek megküldésre a Küldöttgyűlés napirendjéhez, amelyet ez úton teszünk közzé:

A küldöttgyűlésre vonatkozó határidők:

 

ESEMÉNY

HATÁRIDŐ

ALAPSZABÁLY ELŐÍRÁSA

0.

TET
(javaslatok, vélemények)

2015. szeptember 24 - 25. (csütörtök - péntek) - Kaposvár

3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.

1.

közzététel 1.
küldöttgyűlés időpontja
(figyelemfelhívás a véleményezési határidőkre)

2015. október 13. (kedd)

3.3.5 b.) A küldöttgyűlések időpontját – a jelen alapszabályban foglalt feltételek figyelembevételével – az elnökség határozza meg, majd azt megelőzően legalább 45 nappal a kamara honlapján közzéteszi, és elektronikus úton tájékoztatja a területi kamarákat.

2.

javaslatok megküldése a napirendhez

2015. október 28. (szerda)

3.3.5. c.) A küldöttgyűlés napirendjére kötelező felvenni azt a kérdést, amit a MÉK felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, illetve a tagozat vezetősége a küldöttgyűlést megelőző 30. napig bezárólag írásban indítványoz.

3.

módosító javaslatok megtétele

2015. október 28. (szerda)

3.3.13. a.) A módosító javaslat a hatályos szövegtől való eltérést tartalmazó írásbeli beadvány. Módosító javaslatot írásban a küldöttgyűlést megelőző 30. napig lehet tenni. (…)

4.

közzététel 2.
indítványok közzététele

2015. október 30. (péntek)

3.3.13 a.) (…) A módosító javaslatokat, új szabályzat tervezetét, a költségvetési tervet és az egyéb határozati javaslatot a küldöttgyűlést megelőző 28. napig a honlapon közzé kell tenni.

5.

TET
(javaslatok, vélemények)

2015. november 6. (péntek) - Budapest

3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.

6.

csatlakozó módosító javaslatok a közzétett indítványokra
(MÉK elnökség, szakmai tagozat, területi kamara elnöksége, küldöttek a területi kamara elnökségén vagy tagozati vezetőségén keresztül)

2015. november 7. (szombat)

3.3.13 b) A csatlakozó módosító javaslat a küldöttgyűlésre előterjesztett új szabályzat tervezet, módosító javaslat, költségvetési terv, vagy egyéb határozati javaslat szövegének konkrétan megjelölt részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejező, indokolt – írásbeli beadvány. Csatlakozó módosító javaslatot a küldöttgyűlés időpontját megelőző 20. nappal bezárólag lehet benyújtani.
(3.3.13. c.) Csatlakozó módosító javaslatot a MÉK elnöksége, szakmai tagozat, területi kamara elnöksége, továbbá küldött – az őt nyilvántartó területi kamara elnökségén, vagy tagozat vezetőségén keresztül a jelen alapszabályban meghatározott feltételek mellett – tehet.)

7.

postázás küldöttek, területi kamarák részére

2015. november 12. (csütörtök)

3.3.5 A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)

8.

közzététel 3.
meghívóhoz nem csatolt mellékletek

2015. november 12. (csütörtök)

3.3.5 A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)

9.

papír alapú anyag kérése
(a küldött írásban kérheti a MÉK titkárságán)

2015. november 17. (kedd)

3.3.5 A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) (...) Azon küldöttek, akik a küldöttgyűlést megelőző 10. napig írásban jelzik, hogy papíralapon kérik a küldöttgyűlés teljes anyagát, részükre a MÉK Titkársága soron kívül megküldi. A küldöttgyűlés meghívóján ezen tájékoztatást fel kell tüntetni.

10.

napirend bővítése

(egyszerű többségi szavazás; levezető elnök ismerteti)

2015. november 25. (szerda)

3.3.10. b.) A napirend bővítésére - az ülést megelőző 36 óráig - a MÉK titkárságára benyújtott indokolt írásbeli előterjesztéssel a 3.3.5. c.) pontban felsoroltak, a küldöttek és a MÉK elnöke tehetnek javaslatot.

11.

rendkívüli módosító vagy határozati javaslat

(helyszíni kiosztás / 2/3-os szavazással tárgyalható, hozható róla határozat; rendkívüli, sürgősségi eljárás)

2015. november 25. (szerda)

3.3.13. g.) Amennyiben a küldöttgyűlés előtt 36 órával beérkezett rendkívüli módosító vagy határozati javaslattal kapcsolatban jelen bekezdés a.) - e.) pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, úgy az indítvány a küldöttgyűlésen csak a MÉK elnökség vagy MÉK Felügyelő bizottság vagy MÉK elnök előterjesztésében, a 3.3.12.c) pontja szerinti szavazással kerülhet megtárgyalásra, határozathozatalra. Ezen határidő után beérkezett javaslatok – a koherencia zavar megszüntetésére irányuló kivételével – nem kerülnek szavazásra.

12.

küldöttgyűlés

2015. november 27. (péntek)

 


Létrehozás időpontja: 2015-09-14 17:18:02
Utolsó módosítás időpontja: 2015-11-12 15:52:26
Cimkék: küldöttgyűlés; Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 14394
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43003