Aktuális
Hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása

Hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása

2022. április 14.-én megjelent a Magyar Közlönyben az OTSZ módosításáról szóló 8/2022. (IV.14.) BM rendelet az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet módosításáról. A változások a kiadást követő 60. napon, azaz 2022. június 13.-án léptek hatályba!

Az OTSZ módosítások esetén szigorítások nem történtek; elsősorban a logisztikai épületek és a lakóépületek esetén enyhítettek a szabályokon, ezen felül pontosítások, egyértelműsítések történtek csak. A változások elsősorban az alábbi területeket érintik:

 • tűzeseti szerkezeti állékonyság értékei
 • tetőtér beépítésekhez teljesen új szerkezeti táblázat és előírás rendszer készült
 • homlokzat előtti szerkezetek tűzterjedés gátlása
 • tárolási, mezőgazdasági és ipari rendeltetések tűzszakasz méretei
 • lakóépületek nagy tűzszakaszban történő kialakítása
 • kiürítés követelményei változnak
 • menekülésre használható csúszda, felvonók, lépcsőtér
 • akadálymentes menekülés, mentési segédterület
 • fokozott üzembiztonságú beépített oltóberendezések

A jogszabállyal együtt módosult az összes Tűzvédelmi Műszaki Irányelv is, amelyeken a hatóság és a szakmai szervezetek folyamatosan dolgoztak az elmúlt év második felében és az idei év elején.

Az összes TvMI elejére egységes új iránymutatás került, amely részletezi a hatályosság és az alkalmazás időbeliségét, pontosabban, hogy milyen eljárások esetén melyik TvMI változatot kell vagy javasolt alkalmazni. Ez fontos gyakorlati pontosítása a jogszabályi környezetnek, ahol eddig csak a rendeletek esetében volt egyértelmű a jogalkalmazás kérdése (például egy használatbavételi eljárásnál az utolsó építési engedélykor hatályos OTSZ előírásai mérvadók).

A teljesség igénye nélkül a lényegi módosítások ezeken a területeken történtek az irányelvekben:

Tűzterjedés elleni védelem

 • Meglévő fogalmak pontosítása és új fogalmak megalkotása (tűzgátló álmennyezet, tűzgátló elhatárolás, vízszintes tűzgátló membrán, stb.). Az egyes vízszintes építményszerkezetek tűzállósági teljesítmény-jellemzőinek javítására szolgáló szerkezeti kialakítások szabályairól új, M melléklet készült.
 • Pontosították a tűzfalak kialakításának részleteit szomszédos és azonos telkeken, a tűztávolságon belüli épületek kialakítását és a zártsorú beépítésre vonatkozó javaslatokat.
 • Kiegészítették a homlokzati tűzterjedés gátlására szolgáló nem éghető tűzvédelmi sávok kialakítását és az eltérő alapszerkezetek elválasztásának szükségességét.
 • Új javaslatok kerültek a napelemek tetőszinti elhelyezésével kapcsolatosan.
 • A teljesen új L melléklet szól az épületgépészeti és elektromos aknák tűzvédelmi szempontból megfelelő megoldásairól, amelynek külön értéke hogy tartószerkezeti, akusztikai, építéstechnológiai, épületgépészeti és épületvillamossági szempontok figyelembevételével készült.
 • Egyes rendeltetéssel összefüggő követelmények teljesülését segítő megoldások is bekerültek (lakóegységek, garázsok, nagykonyhai berendezések).

Kiürítés

 • Főszövegbe kerültek a többirányú kiürítés tervezésének részletes szabályai, amennyiben ez az OTSZ-ben megengedett könnyítések ellensúlyozása miatt történik.
 • Megjelentek főszövegben a menekülésre használható alternatív eszközök kialakítására vonatkozó javaslatok: normál üzemű felvonók és csúszdák.
 • Több helyen kiegészítették a nyílászárók elhelyezésére, megközelíthetőségére, nyithatóságára, valamint a rácsok és redőnyök elhelyezésére, helyi vésznyitók kialakítására vonatkozó javaslatokat.
 • Egy új B2 mellékletbe került a menekülést, mentést megelőző előkészítésre vonatkozó szempontrendszer.

Hő- és füst elleni védelem

 • Új fogalmak kialakítása (füstcsappantyú, alacsony kockázatú tér, szabad nyílás, stb.)
 • Megfogalmazták a nyitott gépjármú tároló és a nyitott udvar szempontrendszerét.
 • Pontosították a hő- és füstelvezetés és napelemek elválasztásának szabályait.
 • Új javaslatok, számítási módszerek kerültek be a rácsszerkezetek, zsaluk, lamellák hő- és füstelvezető rendszerekre történő hatásának elemzésére.
 • Pontosították a füstmentes lépcsőházak kialakításának és a lépcsőtérben kialakított füst elleni védelem részleteit.
 • Bekerültek rendeltetésfüggő megoldások ipari, mezőgazdasági és tárolási épületek esetén.

Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása

 • Pontosították a felvonulási terület, mentés és oltás biztosításának feltételeit és az ellensúlyozó kialakításokat, ha ezek nem vagy nem teljeskörűen biztosítottak. Ez főleg a 14 m szintmagasság fölötti lakóépületeknél – amennyiben a tűzoltási felvonulási terület nem biztosított - lényeges egyértelműsítés. Szétválasztásra került a két igény: oltás és mentés, ami előremutató változás a tervezési folyamatokban.
 • Pontosították a felvonulási terület geometriai kialakításait, valamint az oltáshoz biztosítandó oltóvíz biztosításának megoldásait.
 • Bekerültek rendeltetésfüggő követelmények teljesítése: tárolási rendeltetés, transzformátor állomások.

Tűzjelző és tűzoltó rendszerek

 • Pontosították a többszintű védelem kialakításának részleteit, a polcközi érzékelés kialakítását, a kézi jelzésadók elérési útját és az eszközök jelölését.
 • Új útmutató készült az oltásvezérlő berendezések tervezéséhez.
 • Pontosították a nagykonyhai oltóberendezések, nyitott oltófejes habbal oltó rendszerek és a szivattyúházak kialakításának részletes javaslatait.

Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői

 • A fogalmak a többi irányelvvel – főleg a Tűzterjedés elleni védelemről szóló irányelvvel – harmonizáltan bővítésre kerültek.