KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK-MÉSZ DIPLOMADÍJ ÉRTÉKELÉS - 2015. OKTÓBER 05.

A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építészek Szövetsége által meghirdetett Diplomadíj pályázatra 94 terv érkezett. Ezeket 3 téma szerint csoportosítottuk, építészet - műemlékvédelem, terület-és településtervezés, valamint táj- és kertépítészet. Egy-egy témakört külön szakértő zsűri bírált.

  • Építészet- és műemlékvédelem: Borsay Attila, Kalo Emese, Nagy Gábor, Sajtos Gábor, Tima Zoltán, Turi Attila.
  • Terület-és településrendezés: Gajdos István, S. Vasi Ildikó, Schwarczuk Ágnes.
  • Táj és kertépítészet: Schuchmann Péter, M. Szilágyi Kinga, Sándor Tamás,  Szloszjár György

Megköszönjük minden diplomamunka készítőjének, hogy vállalva a megmérettetést benyújtotta munkáját. A 94 terv között számos színvonalas, díjra érdemes munkát találtunk, nem volt egyszerű feladat a legjobbak kiválasztása. Parázs viták, érvelések után a következő eredmény született:

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS témában diplomadíjas: SCHILD Beáta Dorottya

Budapesti Corvinus Egyetem, Településépítészeti Tanszék

A diplomaterv témája: Budapest, Rákospalota városrészközpont rekonstrukciója

A díj megítélésében súllyal szerepelt, hogy a diplomamunka széleskörű helyzetelemzésre, vizsgálatokra alapozódott, mely bizonyossága annak, hogy a diplomázó probléma érzékeny és körültekintő ismeretekkel rendelkezik a témában. Mint kerületi lakos belülről ismerve és értékelve nyúlt, a mintegy 100 éve helyét kereső kerületközpont kialakításának témájához, s reményei szerint megtervezett egy ütemezhető, jól működő, szerethető városrész-központot. A központ a helyi értékekre (négy templomra) szervezett térrendszer. Ennek fő elemeként egy olyan városi fórumot képezett, mely a klasszikus főtér szerepét tudja betölteni. Találkozó hely, az aktív és a passzív pihenés színtere, közösséget szolgáló és közösséget szervező képességekkel. A diplomamunka tartalmi és formai tekintetben is kiemelkedő.

TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZET témában diplomadíjas: HRABÁK Luca

Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és szabadtér tervezési Tanszék

A diplomaterv témája: Duna-parti sétány szabadtér építészeti terve a komáromi Monostori erőd és Csillag erőd között

A témaválasztás nagyon időszerű és izgalmas probléma köré épül. A komáromi Duna partra tervezett nagyvonalú sétány a folyó árterületén fut végig, így olyan eszközökkel oldotta meg a feladatot, amely megfelel az ilyen speciális igényű területeknek. A tervezett kialakítás jelentősen növeli a komáromi Duna-part használhatóságát és városi gyalogosközlekedési-szövetbe illesztését.

A terv magas színvonalon elkészített kiemelkedő munka.

ÉPÍTÉSZET témában MŰEMLÉKVÉDELMI diplomadíjat kap: MÁRKUS Péter

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Tervezési és Építészeti Tanszék

A diplomaterv témája: Visegrád Fellegvár látogatóközpont

A diplomázó kolléga meglehetősen akut problémát oldott meg tervével, ugyanis a Fellegvárba a régi kaputornyon belépve egy kis faházikóban lehet jegyet venni.

Jól kiválasztotta a látogató útvonalnak azt semleges helyét, ahol éppen a látogatóközpont funkció hiányzik. A hagyományos - de nem az eredeti középkori - feljáró út mellé, a lejtőbe simulva nagyon érzékenyen illesztette a funkciókat, amiket a látogatóközpont megkövetel, ugyanekkor elégséges figyelemfelkeltéssel tereli a turistákat. A rozsdás – cortenacél csík és a faburkolatok aránya kiegyensúlyozott és nagyon jól harmonizál egymással.

A diplomaterv jó példája annak, hogy egy-egy műemlék, amely eredetileg nem a tömegek igényeire épült, igényli ma a kiszolgáló kiegészítő funkciókat, s ezt mai nyelven szinte természetes illeszkedéssel lehet megoldani.

ÉPÍTÉSZET témában – az Designsoft Kft. Arcad program támogatásával - diplomadíjban részesülnek:

JUHÁSZ Norbert

Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar, Lakóépülettervezési tanszék

A diplomaterv témája: Salgó vára

A természetvédelmi területen, vulkáni csúcson magasodó vár a XX. századra nagyon rossz állapotba került. A várromot az 1980-as években kezdték feltárni, melynek következtében védőtetővel is ellátták.

A diplomaterv a várrom egy nem szokványos, de lehetséges hasznosítására és annak építészeti megfogalmazására ad választ. A gyönyörű természeti környezet turisztikai vonzerejének növekedését szolgálhatja a rom élő funkcióval való megtöltése és architektúrájában kortárs építészeti eszközök használata. A terv nem kívánja rekonstruálni az elpusztult várat, sőt határozottan kortárs architektúrával dolgozik. A bazalt kő várfal darabok megmaradnak, az új tervezett szerkezetek monolit vasbeton szerkezetűek, látszó felülettel, melyet helyenként egy harmadik anyag, a fa egészít ki másodlagos kéreggel, burkolattal. A tervezett tömegek arányosak és a várfal töredezett vonalát konzekvensen követve egy új, mai rétegként nőnek ki azokból. Az erősebb elvonatkoztatás, a kevésbé konkrét homlokzatszerű külső megjelenés még inkább a régi és az új együttélésének kifejezését szolgálta volna.

A diplomázó bátor, nem konvencionális hozzáállása, valamint a mai, kortárs építészeti eszközök jó érzékű használata miatt emelte ki a tervet a zsűri.

TÓTH András

Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Tervezési és Építészeti Tanszék

A diplomaterv témája: CIFRA malom örökség turisztika látogatóközpont, Tata

A meglévő és bemutatandó örökségek miatt szükséges lehet egy látogatóközpont kialakítása Tatán, amely a városba érkező vendégeket irányítja el a látnivalók között, egyúttal rendszerezi és bemutatja azokat. Erre a célra a jelenleg használaton kívüli és kedvező városi pozícióban lévő malom épülete alkalmasnak tűnik.

A malom épület tervezett felújítása dicsérendő. Az alaposan végiggondolt és megszerkesztett tervezési program eredményeképpen szükségessé válik az épület bővítése, mely tömeg semleges, benne egy hatalmas rámpa kapott helyet. Elszalasztott lehetőségként értékelte a zsűri, hogy egyedi térélmény, vagy egy különleges építészeti elem nem egészíti ki a malom adottságait.

A diplomázó a meglévő malomépületet színvonalasan felújítja, annak tereit magas belsőépítészeti minőséggel tölti meg.

TÓTH Attila

Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészeti Intézet

A diplomaterv témája: Kőbányai Zenei Stúdió, Budapest

Üdvözlendő és örömteli, hogy egy szigorló építész lakókörnyezete valós életéből meríti diplomatémáját, vállalva a hely és helyzet minden konfliktusát, és ad választ hasznosításra, fenntartásra, illeszkedésre. Építő kritikai szemlélettel kezeli a helyi építési szabályzatot, kutatásra alapozva ad funkciót az Állomás utcai Almási Balogh épületnek. Alázatosan teremtő gesztussal végigvitt terve jól „viselkedik”, ahol erősek az alapok, ott a belsőt alakítja, ahol szabad a tér, ott igazodva improvizál, betartva ritmust és hangsúlyt. Új és régi egyensúlyban találkozik a bejárat széles gesztussal kialakított pontján, a tető megtartva a hagyományos morfológiát kortárs anyag és formavilággal köti össze az utca XIX századi épületeit.

A tervet mind minősége, mind tartalma, de elsősorban metodikája okán - mint lehetséges programot - ajánljuk Kőbánya Önkormányzata és a Zenei Stúdió vezetője, Póka Egon úr figyelmébe.

ÉPÍTÉSZET témában kiemelt diplomadíjban részesül: BORBÁS Renáta

Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Tervezési és Építészeti Tanszék

A diplomaterv témája: Új híd a mezőszilasi Bozót-patakra

Borbás Renáta diplomaterve kiváló példa a sikeres építészeti alkotó munka bemutatására. Alapos környezetelemzés után a táj és a funkció összefüggéseinek értelmezésétől jutott el az épületig, mely jelen esetben egy híd – a kapcsolat szimbóluma. A téma kibontását személyes kötődése is segítette. Lírai hangvételű - ugyanakkor nagyon is valós  igényt szolgáló – építmény tervét rajzolta meg kiváló előadásmódban. Konzekvens, fegyelmezett, de emellett érzelmes építészeti gondolkodásmódja miatt kiemelt díjat kap.

ÉPÍTÉSZET témában – a Graphisoft fődíját kapja: LACZKÓ-PETŐ Bálint

Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészeti Intézet

A diplomaterv témája: Fapellet üzem Felsőtárkányban

Nem biztos, hogy egy felsőtárkányi fapellet üzem így néz ki.

De Lackó Pető Bálint terve olyan összefogott, gondolatilag erős, szerkezetileg végiggondolt, építészetileg jól artikulált, hogy joggal érdemelte ki ebben az évben a zsűri kitüntető figyelmét.

A földszintes beton tömeg és a rákerülő fa térrács konzol, mint az üzem tere, együtt egy rendkívüli építészeti minőséget eredményezett.

Az alapos körültekintéssel előkészített, technológiailag végiggondolt üzemépület működése tökéletes. A Bükk hegységben a helyi erőforrásokra telepített ház méltósággal uralja a környezetét. A látszóbeton alapra szerkesztett fa konstrukció bravúros. A földszinti térben helyet kapó üzemi teret egy emeleti iroda térrel egészíti ki funkcionálisan, mely szinte lebeg az ültetett nádtábla felett.

Mindezek, a gyönyörűen komponált érzéki látványtervekkel együtt azt sugallják, hogy a tervező tökéletesen otthon van a ma építészetében, annak minden szükséges részletét magas hőfokkal űzi. Olyan terv jött létre, mely egy friss, de divatoktól mégis mentes épületet eredményezett.

A tervlapokon kifinomult, elegáns és harmonikus anyaghasználattal a jövő ökológikus ipari architectúráját látjuk.

Eddig tartottak a díjazottak, de a számos benyújtott pályamunkán fellelkesülve a Terület- és Településrendezési Tagozat még két tervet dicséretben részesít, mindketten a Budapesti Corvinus Egyetem diplomázói:

Dicséret: Finta Mátyás

A diplomaterv témája VÍZ ÉS VÁROS KAPCSOLATA ÓBUDA-ÚJLAKON ÉS KÖRNYZETÉBEN

A diplomamunkában javaslatot tesz a II. és a III. kerület találkozásában, a két központhiányos kerület közös, de mégis megosztott központjának kialakítására, a Főváros és a Duna kapcsolatának újraértelmezésére. A diplomázó a terv vizsgálatát szinte a főváros teljes Duna mentére kiterjesztve végezte el, rendkívül részlet gazdag és informatív módon. A terv koncepciójával, átgondolt részleteivel és javaslataival egyaránt említésre érdemes szakmai színvonalat képvisel.

Dicséret : Szilágyi Eszter Viktória

A diplomaterv témája LESZAKADÓ LAKÓTELEP KOMPLEX ÉS ÖNÁLLÓ VÁROSSZÖVETTÉ FEJLESZTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR, PALOTAVÁROS

A diplomamunka célja volt, hogy a meglévő történeti városmaghoz kapcsolja, abba integrálja a városrészt, hogy befűzze azt a város összetett hálózat rendszerébe. A megoldást egy sokszínű központi terület kialakításának javaslata képezi, mely 15-25 év alatt alakítható ki. A zsűri dicséretét módszertani felépítéséért, érzékeny vizsgálati munkájáért és színvonalas kidolgozásáért érdemelte ki.

Minden díjazottnak szívből gratulálok!
Kívánom, hogy az életben is ilyen sikeresen találják meg a helyüket!

Budapest, 2015. október 05.

Díj átadón elhangzott beszéd szerkesztett változata.


Galéria


MÉK-MÉSZ Diplomadíj pályázat 2015


Létrehozás időpontja: 2015-10-07 16:59:49
Utolsó módosítás időpontja: 2015-10-07 16:59:49
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 13124
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43064