Aktuális
„RANOLDER OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT” ÖSSZEFOGLALÓ ZÁRÓJELENTÉSE

„RANOLDER OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT” ÖSSZEFOGLALÓ ZÁRÓJELENTÉSE

A pályázatra a Bírálóbizottság és a Kiíró előzetes várakozását messze meghaladó mennyiségű, összesen 27 darab pályamű érkezett be. A pályázat által megkövetelt, rendkívül összetett feladat sok pályázó számára jelentett izgalmas, megoldandó kihívást.

Az értékelés során a Bírálóbizottság célja az volt, hogy a kiírásban szereplő értékelési szempontokkal összhangban, kiválassza azokat a pályaműveket, amelyek tömegükben és léptékükben visszafogott, a környezetével leginkább párbeszédet folytatni képes, a műemlék épületeket tiszteletben tartó művek, de ugyanakkor építészeti felfogásában karakteres megjelenésűek és érezhető társadalmi hasznosulást hordoznak.  Komoly kihívást jelentett a pályázók számára a nagy mértékű építészeti program olyan formában történő elhelyezése, hogy a történeti környezet, benne az ingatlanon meglévő, értékes, építészeti örökséggel együtt, minél jobban kibontakozzon. Szintén fontos megoldandó feladat volt annak kidolgozása, hogy az ingatlant körülvevő közterület, milyen módon képes kapcsolatot találni az új épületegyüttessel.

A Keszthelyi városközpont közelsége, a műemléki környezet, az elvárt funkciók összetettsége, a zöldterület megóvása, a fenntarthatósági elvárások átgondolása alapos megfontolást, óvatosságot kívánt meg mind a tervezőktől, mind a bírálóktól.

A Bírálóbizottság elvárása szerint fontos szempont volt a helyes arány megtalálása a funkciók összetettsége és a beépítés mértéke és léptéke között.

Társadalmi, környezetvédelmi szempontból a Bírálóbizottság számára alapvetés volt, hogy az építészeti minőségen túl, olyan pályaműveket részesítsen előnyben, ahol a területtel, az épületegyüttessel a helyi közösség is intenzív kapcsolatba kerülhet, különösen a használat és a fenntarthatóság terén.

A fenti célok érvényesülése érdekében a Bírálóbizottság előnyösen értékelte azokat a megoldásokat, amelyek a műemléki épületrészek közösségi használatát irányozták elő, terepbe süllyesztett tömegeket alkalmaztak, valamint intenzív zöldfelülettel csatlakoznak a közterülethez, amelyek a városi életnek és az iskolát látogató gyermekeknek és szüleiknek is barátságos, hívogató környezetet teremtenek.

A beérkezett pályaművek igen sokfélék kidolgozottságukban, építészeti megfogalmazásukban.

A különböző építészeti- és tájépítészeti felfogások magas színvonalú megoldásokat eredményeztek, ugyanakkor a pályaművek között voltak olyanok, melyek a kisvárosi léptéket nem kellő körültekintéssel vették figyelemebe, azon jelentősen túlmutató tömegeket terveztek, így zöldterületre és a város történeti területeire negatívan reagáltak építészeti szempontból.

A benyújtott pályaművek nagy számára tekintettel a Bírálóbizottság a munkát több körben végezte, egyéni-előzetes értékelés és kettő plenáris ülés keretében. Az egyéni előzetes értékelés eredményeinek áttekintése alapján a Bírálóbizottság mezőnyt megosztotta, kiemelve az erősebb (díjazásra, illetve megvételre esélyes) pályaműveket. Bírálóbizottság a mezőny első harmadát sorolta az erősebb pályaművek körébe.

Az élvonalba került nyolc darab pályaműveket a második plenáris ülés keretében a Bírálóbizottság részletesebben, mélyrehatóbban megvitatta az értékelési szempontrendszer szerint, mielőtt felállította a sorrendet.

Az értékelésben kiemelt pályázatok a fiatalok, mint elsődleges felhasználók számára izgalmas és szerethető megoldást készítettek, fenntartható, ennélfogva környezettudatos, mégis reálisan megvalósítható épületegyüttest eredményez.

A tervpályázat eredménye a Bírálóbizottság döntése alapján

A tervpályázati dokumentáció 4. fejezetében foglaltak alapján a Bíráló Bizottság a beérkezett pályaművek minősége alapján az alábbi értékhatárok között határozta meg a díjak és a megvételek összegét

A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg: bruttó 12 000 000 Ft

A díjazás legnagyobb összege: bruttó 6 000 000 Ft

A díjazás vagy megvétel legkisebb összege: bruttó 1 000 000 Ft

Az egyes pályaművek részletes bírálatát és értékelését követő bírálóbizottsági szavazás alapján az alábbi döntés született:

  1. A Bírálóbizottság döntése alapján I. díjban részesült a Kreatív Magyar Mérnök Tanácsadó Kft. pályázata.

  2. A Bírálóbizottság döntése alapján II. díjban részesült Dvm Group Kft. pályázata.
  3. A Bírálóbizottság döntése alapján III. díjban részesült Zsuffa és Kalmár Építész. Műterem Pályázata

A Bírálóbizottság döntése alapján rangsorolás nélküli megvételben részesültek az alábbi pályázók:

  • T2 Cove Design Tervező Kft.
  • Közti Zrt.
  • Rag Építész Műhely
  • Nautes Építészműterem Kft.
  • Hetedik Műterem Kft.

A díjak és megvételek elosztása, valamint ennek rövid indoklása

A bírálóbizottság a pályázatot sikeresnek és eredményesnek ítélte meg, így javasolta, hogy a kiírásban szereplő teljes pénzügyi keret kiosztásra kerüljön.

1. díj:                                                         bruttó 3 000 000 HUF,

2.díj:                                                          bruttó 2 500 000 HUF,

3. díj:                                                         bruttó 1 500 000 HUF,

megvétel (pályaművenként):                     bruttó 1 000 000 HUF

A díjazások és megvételek összege a művek egymáshoz viszonyított rangja, tartalma és minősége alapján került megállapításra a Bírálóbizottság által figyelemmel arra is, hogy a Kiíró előzetes várakozását messze meghaladó mennyiségű, összesen 27 pályamű érkezett be. A Bírálóbizottság továbbá szem előtt tartotta, hogy a több pályamű is díjazásra és megvételre kerüljön akár alacsonyabb díjazás mellett is.

Letölthető tartalmak:

Zárójelentés

MÉK jelentés