KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Új Millenáris Velodrom a Nemzeti Olimpiai Központban - zsűrori jelentés

MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA - TERVPÁLYÁZATI ZSŰROR JELENTÉS

Új „Millenáris” Velodrom a Nemzeti Olimpiai Központban tárgyú tervpályázat

A Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.) „Új „Millenáris” Velodrom a Nemzeti Olimpiai Központban” tárgyban nyílt, titkos tervpályázatot hirdetett meg.
A kiírást és a pályázat hivatalos zárójelentését mellékelem.

A tervpályázat Bíráló Bizottságának tagjai voltak:

Elnök    Nagy Ervin / Belügyminisztérium
Társelnök     Vígh László / Nemzeti Sportközpontok
Szakmai titkár     Tóth Mihály / Nemzeti Sportközpontok
Tag    Huschek Erika / Emberi Erőforrások Min. Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság
Tag    Dr. Sersliné Kócsi Margit / Bp Főv. Kormányhivatala
Tag    Barta Ferenc / Zugló Polgármesteri Hiv.
Tag    Bodonyi Csaba / Magyar Művészeti Akadémia
Tag    Bozsó Roland / Nemzeti Sportközpontok
Tag     Finta Sándor / Bp. Főv. Főpolgármesteri Hiv.
Tag    Kruppa Gábor / Magyar Építész Kamara
Tag    Sáros László György / Magyar Építőművészek Szövetsége
B.B. Póttag     Mócsai Annamária / EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság
B.B. Póttag     Róhr Anita / Zugló Polgármesteri Hiv.
B.B. Póttag     Kerényi József / Magyar Művészeti Akadémia
B.B. Póttag     Patonai Dénes / Magyar Építőművészek Szövetsége

Szavazásra nem jogosult szakértők:   
Balogh Gábor    Miniszterelnökség Sporttanácsadói Iroda
Baloghné Simon Viktória    építészet / Belügyminisztérium Országos Főépítészi Iroda
Dományi Bálint    közlekedés / BKK Zrt
Guzmics János    építészet / Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Győr Attila    örökséggazdálkodás / Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Kp.
Hadházy Sándor    Országgyűlés Hivatala Sport- és Turizmusbizottság
Kerekes György    településtervezés / BMSK Zrt.
Sarkadi Márton    örökségvédelem / BM Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi H. Államtitkárság
Szíj Zoltán    építészet / Belügyminisztérium Országos Főépítészi Iroda
Dr. Tóth István    jogi szakértő / Nemzeti Sportközpontok
utólag bevont szakértő
Dr. Magyar Zoltán    Magyar Tornasport Szövetség

A tervpályázat lefolytatása a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. A pályázat kiírását a kamara előzetesen megkapta, és jóváhagyta. A zsűritagok a kiírást aláírásukkal jóváhagyták a meghirdetés előtt.
A kiíró a pályázatba utólag, velem történt előzetes egyeztetés nélkül vont be egy szakértőt, a tornasport követelményeinek ellenőrzésére. Ez nem jogszabályellenes, de felvetette annak a kockázatát, hogy a pályázókkal kapcsolatos összeférhetetlenség derül ki utólag, amiért nem a pályázók tehetők felelőssé. A kiíró ennek kockázatát vállalta, szerencsére ilyen összeférhetetlenség nem merült fel a díjazottak esetében.
A Bíráló Bizottság a titkosság követelményeinek betartásával tartotta üléseit.
A pályázatból két pályázót kellett kizárni, egy pályázó a borítékot nem lezárva adta be, egy másik pályázó pedig az előírt munkarészek közül egyet nem nyújtott be.
A bírálat jó hangulatban, az építész zsűritagok szempontjainak és a kiírót képviselő tagok által felvetett üzemeltetési, használati szempontok egyeztetésével, kölcsönös figyelembe vételével zajlott. A Bizottság összesen 8 plenáris ülést tartott, jegyzőkönyvben rögzítve az elhangzottakat.
A bírálat során – hiszen a régi épület megtartása nem volt kötelező a pályázók számára – az a megfontolás kerekedett felül, hogy azokat a pályázatokat részesítsük előnyben, amelyek vagy a régi épületeket (épületrészeket) eredeti vagy ahhoz hasonló funkcióban tartják meg, vagy bontásukat az indokolja, hogy helyére egy magas színvonalú új épület kerülhet. Vagyis a rési épületeket idézetként, mementóként, csupán háttérként funkciótlanul megtartó megoldásokat a zsűri nem favorizálta, ebben egyetértés volt a szakértők és az építész tagok között.
A pályázat eredményes volt, egy első díjat osztottunk ki. (Eredmények részletesebben a zárójelentésben.) Az első díjas építészeti, urbanisztikai szempontból szellemes megoldású, karakteres épület, és megfelelt a kiíró sporttechnológiára, üzemeltetésre vonatkozó elvárásainak is.

Az pályázat lezárása és az eredményhirdetés után kamarai tagok jelezték nekem, hogy a győztes Váncza Művek készített korábban egy tervet a Velodromra, és annak megoldása hasonlatos a győztes tervhez, vagyis felmerülhet annak a gyanúja, hogy a győztes a többi pályázónál több információval rendelkezett, a titkosság sérülhetett, esetleg összeférhetetlenség áll fenn.
Ennek a bejelentésnek utánajártam, megkérdeztem a győztes tervezőt és a kiírót, valamint összehasonlítottam a korábbi tervet a pályázaton győztes tervvel. (A korábbi tervet a Váncza Művek bocsátotta rendelkezésemre.)
A korábbi tervről az derült ki, hogy azt Váncza László 2006-tól kezdődően, a „Critical Mass” civil szervezet segítségére készítette, hogy segítséget adjon a Millenáris bontásának elkerülése érdekében. A tervet, más, pl. Anthony Gall által készített tervvel együtt  a civilek a hivatalos szerveknek bemutatták 2009-2010-ben.
Váncza korábbi terve abban hasonlít a mostanihoz, hogy alapötlete már akkor is az volt, hogy a régi pályát újjáépítve, megemelve egy „kalapot emel” az új funkciók fölé. Az egyezőség ebben talán ki is merül, az épület programja (az új kerékpáros pálya nemzetközi szervezetek által előírt méretein kívül) mindenben más volt, a civil szervezetek által megadott program szállodával, étteremmel próbálta volna az üzemeltetéshez szükséges bevételeket előteremteni, ezáltal sokkal nagyobb épülettömeget eredményezett. Az alkalmazott alaprajzi és szerkezeti megoldások is sokkal kifinomultabbak a pályázati terven.

A kiíró képviseletében a kormánybiztos úgy nyilatkozott, hogy az évekkel korábbi terv nem szolgált a mostani kiírás alapjául, az nem a kiíró megbízásából készült. A pályázó nem tekinthető a mostani pályázat előkészítésben résztvevő személynek csupán azáltal, hogy korábban az adott helyszínre más programmal tervjavaslatot készített. Váncza Lászlót és a Váncza Műveket a 2013-as pályázat előkészítésébe a kiíró nem vonta be, semmilyen megbízást nem adott nekik, az összeférhetetlenség nem áll fenn.

Természetesen a Váncza Műveknek jogában állt a korábbi terv egyes elemeit a saját pályázatában felhasználni. Nekem (és gondolom a Bíráló Bizottság más tagjainak) erről a korábbi tervről nem volt tudomása, a bírálatot nem befolyásolta. A pályázó személyére a korábbi terv ismerete esetén sem lehetett volna egyértelműen következtetni, hiszen egy korábbi tervbéli hasonlóság nem értelmezhető a pályázó személyére történő utalásként, vagyis a titkosság nem sérült.

A pályázat véleményem szerint sikeres volt, jól szolgálja az építészeti pályázatok ügyét. A kiíró elégedett volt az eredménnyel, és megkezdte a tárgyalásokat a nyertessel.

Tisztelettel

Kruppa Gábor

 


Létrehozás időpontja: 2014-02-10 09:56:57
Utolsó módosítás időpontja: 2014-02-10 09:57:21

Megtekintések száma: 16121
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=41719