Aktuális

A 2004. december 10-i küldöttgyűlés határozatai

11/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 210 igen, 2 nem és 2 tartózkodással úgy dönt, hogy a módosított szabályzatok egységes szerkezetben az Építész Közlönyben, valamint a MÉK honlapján kerülnek közzétételre, legkésőbb hatályba lépésének napjáig.

 

12/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Alapszabály 8. § a) pontjának első mondatát 209 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett az alábbiak szerint kiegészíti:

Országos összesítésben nyilvántartja a „területi kamarák tagjelöltjeit, …”

 

13/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Alapszabályra vonatkozó 3. számú módosítási javaslatot 128 igen, 76 nem és 10 tartózkodás mellett nem fogadja el. 

 

14/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Alapszabály módosítást 206 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadja.

 

15/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Díjszámítási szabályzat módosítását 205 igen, 3 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadja.

 

16/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Szabályzatra vonatkozó 4. számú módosító indítványt 102 igen, 87 nem és 18 tartózkodás mellett nem fogadja el.

 

17/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Szabályzat 16.3. pontjába 210 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbi kiegészítést teszi:

… Ezeket a határozatokat az Építész Közlönyben kivonatosan és a MÉK honlapján „teljes tartalmával” kell megjelentetni.

 

18/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Szabályzatra vonatkozó 9. számú módosító indítványt 24 igen szavazattal nem fogadja el.

 

19/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Szabályzat 11.2. pontjába 186 igen, 9 nem és 19 tartózkodás mellett az alábbi kiegészítést teszi:

„c) a MÉK érvényes Szabályzatainak bármelyikét megsérti,

g) a szerzői jogra vonatkozó kamarai előírásokat nem tartja be.”

 

20/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Szabályzat  5.1. b) pontjába 182 igen, 17 nem és 15 tartózkodás mellett az alábbi kiegészítéseket teszi:

a szerzői jogi kérdéseket, „a szerzői jogi viszonyt (szerzőtársi, társszerzői, együttesen létrehozott mű), és a szerzőségi arányokat.”

 

21/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Szabályzatra vonatkozó 12. számú módosító indítványt 0 igen szavazattal nem fogadja el.

 

22/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosítását a módosításokkal és a 9.4. pont visszavonásával 211 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja.

 

23/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Névjegyzéki Szabályzatra vonatkozó 7. számú módosító indítványt 94 igen szavazattal nem fogadja el.

 

24/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Névjegyzéki Szabályzat módosítását 202 igen, 1 nem és 15 tartózkodás mellett elfogadja.

 

25/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Tagfelvételi és Tagsági ügyek Szabályzatának III.4.5. pontjából 157 igen, 37 nem és 20 tartózkodás mellett az alábbi szövegrészt törli:

„melyről a Magyar Építész Kamarát értesíteni kell.”

 

26/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Tagfelvételi és Tagsági ügyek Szabályzatának módosítását 209 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

27/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Tervpályázati Szabályzatot 201 igen, 6 nem és 7 tartózkodás mellett hatályon kívül helyezi.

 

28/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 30 igen szavazattal nem ért egyet a kamarai felvételre jogosító szakmai feltételek közül a gyakorlati idő eltörlésének kezdeményezésével.

 

29/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 209 igen, 2 nem és 3 tartózkodással úgy dönt, hogy "valamennyi szabályzat módosítása az Építész Közlönyben, a szabályzatok pedig egységes szerkezetben a MÉK honlapján kerülnek közzétételre, legkésőbb a hatálybalépésük napjáig". A 11/2004. (XII.10.) sz. kgy. határozatot pedig hatályon kívül helyezi.

 

30/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 151 igen, 26 nem és 27 tartózkodás mellett egységesen 36 ezer forintban határozza meg a 2005. évi tagdíj mértékét. A MÉK 2005. évi tagdíjból való részesedését a pénzügyi gazdálkodási szabályzat 4. számú melléklete szerint kell meghatározni és átutalni.

 

31/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 127 igen, 55 nem és 22 tartózkodás mellett nem fogadja el irányelvként, hogy a tagdíjfizetés rendszerétől függetlenül a mindenkori kamarai tagdíj mértékének megállapításakor az inflációkövetést biztosítani kell.

 

32/2004. (XII.10.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 81 igen, 92 nem és 12 tartózkodás mellett a jelenlegi kamarai tagdíjfizetési rendszer módosításának egyik változatát sem fogadja el.