Aktuális

2009. november 20-i MÉK Küldöttgyűlés határozatai

11/2009. (XI.20.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a Magyarországon 1986. év óta kialakult gyakorlatnak megfelelő vezető tervezői címet alapít, és a címmel kapcsolatos szabályait az alapszabályában, az előterjesztéshez mellékelt módon írja elő. (218 igen, 3 nem szavazat és 5 tartózkodás)

12/2009. (XI.20.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a Névjegyzéki Szabályzatot a küldöttgyűlési meghívóban mellékelt anyaggal egyezően szövegszerűen módosítja 223 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett.

13/2009. (XI.20.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 174 igen, 16 nem szavazat és 36 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a soron következő 2010. évi MÉK Küldöttgyűlés a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat módosításának keretében foglalkozzék a kamarába újonnan belépők számára biztosítandó tagdíjkedvezménnyel.

14/2009. (XI.20.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a 2010. évi tagdíj 2 évi inflációnak megfelelően – infláció követően – 48.000 Ft-ban történő megállapítását 136 igen, 66 nem szavazattal és 24 tartózkodás mellett nem fogadta el.