Aktuális
A MÉK Küldöttgyűlésének 2023. május 12-i határozatai

A MÉK Küldöttgyűlésének 2023. május 12-i határozatai

1/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2022. évi munkájáról szóló beszámolóját 186 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 183 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 184 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2022. évi beszámolóját 185 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2022. évi beszámolóját 184 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

6/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozatA MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2023. évi költségvetés módosítását 178 igen, 4 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja.

7/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Szakmai továbbképzési szabályzat előterjesztett módosításait 158 igen, 12 nem szavazattal, 14 tartózkodás mellett elfogadja.

8/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 6 igen szavazattal az alábbi csatlakozó módosító javaslatot nem fogadja el:
„1. A Küldöttgyűlés egyetért azzal, hogy a tagdíj mértékének megállapítása a garantált bérminimum meghatározott százalékában történjen.
2. A tagdíj indexálás szabálya a 2024. évi tagdíjtól kezdődően: a tárgy év tagdíjának mértéke az előző évi garantált bérminimum 40 %-a ezer forintra kerekítve.

3. Jelen határozat 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.
2023. évi bérminimum 296.400 Ft
2024. évi tagdíj a bérminimum 40 %-a 118.560 Ft, kerekítve 119.000 Ft.”

9/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 119 igen, 46 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:
1. A Küldöttgyűlés egyetért azzal, hogy a tagdíj mértékének megállapítása a garantált bérminimum meghatározott százalékában történjen.
2. A számítás szempontjából a bázisév 2023. Az arány meghatározásához a 2023. évi tagdíj és a 2022. évi garantált bérminimum mértékét veszi alapul, azaz a 83.000 Ft tagdíj a 260.000 Ft garantált bérminimum 31,92%-a.
3. A tagdíj indexálás szabálya a 2024. évi tagdíjtól kezdődően: a tárgyi év tagdíjának mértéke az előző évi garantált bérminimum 32%-a ezer forintra kerekítve.
4. Jelen határozat 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.