Aktuális

A MÉK 2003. március 28-i küldöttgyűlésén hozott határozatai

1/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 195 igen, 3 nem szavazattal és 9 tartózkodás mellett elfogadja a MÉK Elnökének az Elnökség munkájáról szóló beszámolóját

 

2/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 197 igen, 4 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadja a 2002. évi költségvetési beszámolót.

 

3/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 204 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadja az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját.

 

4/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 204 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

 

5/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy ezentúl a munkabizottságok beszámolóit ellenőrzés után egységes követelmények alapján terjessze a küldöttgyűlés elé. 104 igen, 103 nem szavazattal és tartózkodással elfogadva.

 

6/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A küldöttgyűlés felszólítja a MÉK Elnökségét, hogy munkája, valamint kinevezett munkabizottságainak munkája során a teljes tagságot érintő kérdések megvitatásába és döntéshozatalába mindenkor vonja be a területi kamarákat. 59 igen szavazattal elvetve.

 

7/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése 203 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a Kamarai Biztosok országos hálózatának bevezetési határideje: 2003. június 30. legyen.

 

8/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése 203 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett a kamarai pecsét bevezetési rendszerének kidolgozására a határidőt 2003. szeptember 30.-ban állapítja meg.

 

9/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése 207 egyhangú igen szavazattal a szerződésminták kidolgozásának határidejét 2003. szeptember 30.-ban állapítja meg.

 

10/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése 207 egyhangú igen szavazattal elfogadja az Elnökség 2003. évi programját.

 

11/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A tagdíjfizetés reformját – a jelenleg előterjesztett 2003. évi költségvetési koncepció 5. pontjában felvázolt lehetőség szerint – a 2003 őszi küldöttgyűlés elé kell terjeszteni. Ezzel a módszerrel az alanyi jogon járó és a munkavégzéshez kötődő tagdíjfizetés lehetővé válna, az utóbbi követése az akkorra már bevezetett kamarai biztosi rendszerrel ellenőrizhető is lenne. 190 igen, 6 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett elfogadva.

 

12/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az előterjesztett 2003. évi költségvetési terv ismeretében az 1/2002. (XI. 29.) Kgy. határozatát módosítja. Ennek megfelelően a 2003. évi tagdíjat 32000 forintban állapítja meg. A MÉK 2003. évi tagdíjból való részesedését – a szokásostól eltérő módon – az alábbiak szerint határozza meg:

a részesedési arányt a január 15-i – már lejelentett – aktív taglétszám alapján kell kiszámítani;

a 32000 forintos tagdíjból 2000 forintot 100%-ban, 30000 forint után pedig a képlet (Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat 4. számú melléklete) alapján számított összeget kell a MÉK részére átadni;

a külön névjegyzéken bejegyzett nem kamarai tagok után, a képlet szerint számított összeget kell a MÉK részére átadni.

168 igen, 15 nem szavazattal és 24 tartózkodás mellett elfogadva.

 

13/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 205 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadja a MÉK 2003. évi költségvetését

 

14/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése 205 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a MÉK részesedés első részletének átutalási határideje 2003-ban április 15. legyen.

 

15/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK küldöttgyűlése 204 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a tagdíjfizetés reformjához kapcsolódóan a MÉK-nek fizetendő részesedés reformját a 2003. évi őszi küldöttgyűlésre ki kell dolgozni.

 

16/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 207 egyhangú igen szavazattal elfogadja a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat 2002. november 29-i Küldöttgyűlésen elfogadott szövegének 4.2.3. pontjának módosítását.

 

17/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 205 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadja a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat 5. számú mellékletének módosítását.

 

18/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 207 egyhangú igen szavazattal elfogadja a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatát az elfogadott módosító indítványokkal együtt.

 

19/2003. (III.28.) sz. MÉK kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 206 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a 14/2002. (II. 15.) számú MÉK Kgy. határozatának 2003. március 15-i határidejét, 2003. május 31-re módosítja.